Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

TRAFFIC ZONEOpiekun: dr inż. Wojciech Ignalewski


Kontakt: Laboratorium Inżynierii Transportu CAD, p. 304.


 


Opis działalności:


Obszary badań koła naukowego obejmują zagadnienia związane z projektowaniem inżynierskim CAD, w tym:


- projektowanie w inżynierii ruchu lądowego,


- projektowanie w inżynierii ruchu wodnego,


- projektowanie elementów infrastruktury liniowej,


- projektowanie elementów infrastruktury punktowej,


- projektowanie symulacji graficznych pracy zespołów napędowych,


- projektowania schematów układów transportu lądowego i wodnego.


Zamierzeniem uczestników koła jest oprócz zgłębiania wiedzy w zakresie projektowania udział w projektach naukowo-badawczych, inicjowanie seminariów technicznych na temat wykorzystania technik grafiki inżynierskiej w systemach transportowych.