Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

O CINTRE

Dnia 10 maja 2017 r., zarządzeniem nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, powołane zostało Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej - CINTRE (ang. Research and Education Center for Inland Navigation Transport).
Od 2016 roku Komisja Europejska za pośrednictwem Dyrektoriatu Generalnego (DG MOVE EU) koordynuje prace związane z konsolidacją innowacyjnych centrów żeglugi śródlądowej na potrzeby rozwoju tego sektora w Europie.
Utworzono pięć innowacyjnych centrów: w Niemczech (MARIKO), Austrii (Pro Danube), Holandii (EICB), Francji (VNF) i Polsce (Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej CINTRE).
Zgodnie z zasadą przyjętą w Projekcie Komisji Europejskiej, do współpracy może przystąpić tylko jeden ośrodek badawczo-naukowy z państwa wspólnotowego.
obrazek
Główne cele Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej:
  1. Utworzenie zaplecza naukowo-technicznego do realizacji prac badawczo-rozwojowych o charakterze aplikacyjnym;
  2. Tworzenie programów naukowo-badawczych oraz inicjowanie, realizacja i koordynowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych zmierzających do komercjalizacji ich wyników;
  3. Audyty potencjału technicznego i technologicznego przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, biur konstrukcyjnych i stoczni rzecznych;
  4. Prace koncepcyjne i projektowe nowych jednostek oraz modernizacji jednostek pływających żeglugi śródlądowej i ich wyposażenia pod kątem dostosowania do nowoczesnych wymagań technicznych i ochrony środowiska;
  5. Wykonywanie badań i analiz związanych z potrzebami rynku żeglugowego w zakresie techniki, technologii przewozów i ekonomiki transportu śródlądowego;
  6. Budowa laboratoriów badawczo-wdrożeniowych, w obszarze innowacyjnych technik i technologii stosowanych w żegludze śródlądowej;
  7. Kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadr żeglugi śródlądowej;obrazek
  8. Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami żeglugi śródlądowej;
  9. Prowadzenie wspólnej polityki.