Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Koło naukowe CINTRE na V Międzynarodowym Kongresie Morskim

Dnia 08 czerwca 2017 r. na V Międzynarodowym Kongresie Morskim, Przedstawiciele EIBIP (The European Inland Barging Innovation Platform) ogłosili oficjalnie rozpoczęcie współpracy pomiędzy EIBIP oraz Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej WTMIT (CINTRE).


Zaprezentowane zostały również główne cele i zadania Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej.


W uroczystości wzięło udział Studenckie Koło Naukowe CINTRE.


obrazek