Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rok 2020

1. Filina-Dawidowicz L., Semenov I., Trojanowski P.: Information Resources Structuring to Support Decision-Making Process for Organization of Sensitive Cargo Transportation in the COVID-19 Crisis. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) Strony od - do: 9881-9890)  
2. Filina-Dawidowicz L., Pluciński M., Mańkowska M., Savelieva I., Shemayev V.: Impact of Initial Phase of COVID-19 Pandemic on Operations of Stevedore Companies in Seaports: A Case Study of Poland And Ukraine. Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Strony od - do: 9654-9663)  
3. Filina-Dawidowicz L., Mozdrzeń D., Stankiewicz S.: Integrated Approach for Planning of Intermodal Food Transport Chains Considering Risk Factors. Information and Communication Technologies : 8th Conference, TICEC 2020, Guayaquil, Ecuador, November 25–27, 2020, Proceedings (Strony od - do: 319-332)  
4. Filina-Dawidowicz L., Paulauskas V.: Obstacles and Benefits of Real Time Information Exchange Between the Ferry and Shipping Users. Transport Means - Proceedings of the International Conference (Tom: 2, Zeszyt: nie podano, Strony od - do: 579-583)  
5. Filina-Dawidowicz L., Paulauskas V., Paulauskas D., Pridotkas G.: Small and Medium Sized Ports Digitalization Level Evaluation and Benchmarking. Transport Means - Proceedings of the International Conference (Tom: 1, , Strony od - do: 502-506)  
6. Filina-Dawidowicz L., Kotowska I., Pluciński M., Mańkowska M.: Ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich. Transport Geography Papers of Polish Geographical Society (Tom: 23, Zeszyt: 1, Strony od - do: 76-86)  
7. Filina-Dawidowicz L., Wiktorowska-Jasik A., Możdrzeń D., Cernova-Bickova A., Semenov I., Bickovs D.: Information support of cargo ferry transport: case study of Latvia. Procedia Computer Science (Tom: 176, Strony od - do: 2192-2201)  
8. Filina-Dawidowicz L., Mozdrzeń D.,: Koncepcje usprawnienia obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich. Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich (Strony od - do: 85-99)  
9. Filina-Dawidowicz L., Paulauskas V., Paulauskas D.: The Method to Decrease Emissions from Ships in Port Areas. Sustainability (Tom: 12, Zeszyt: 11, Strony od - do: 1-15, [nr art. 4374])  
10. Filina-Dawidowicz L., Paulauskas V., Paulauskas D.: Ships speed limitations for reliable maintenance of the quay walls of navigation channels in ports. Eksploatacja i Niezawodnosc (Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony od - do: 306–315)  
11. Możdrzeń D.: Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m perspektywą wzrostu zdolności przeładunkowej terminalu kontenerowego w porcie Szczecin. Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2020. Nauki techniczne i ścisłe. Cz. 1 (Strony od - do: 125-135)  
12. Sęk J.: Innovative technologies in low-emission transport. Scientific Journal of Silesian University of Technology-Series Transport (Tom: 107, Strony od - do: 165-175)  
13. Trojanowski P.: Comparative analysis of the impact of road infrastructure development on road safety – a case study. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin-Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Zeszyt: 63, Strony od - do: 23-28)  
14. Wiktorowska-Jasik A., Kaup M.: Znaczenie portów śródlądowych w rozwoju sieci terminali intermodalnych w Polsce. Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich (Strony od - do: 161-174)  
15. Wiktorowska-Jasik A.: Implemented sustainable public transport solutions and social expectations for the city transport system of Szczecin. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin-Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie (Zeszyt: 61 (133), Strony od - do: 62–67)  
16. Nikończuk P., Rosochacki W.: The Concept of Reliability Measure of Recuperator in Spray Booth. Eksploatacja i Niezawodność (Tom: 22, Zeszyt: 2, Strony od - do: 265-271)  

Rok 2019

1. Filina-Dawidowicz L., Filin S.: Innovative energy-saving technology in refrigerated containers transportation. Energy Efficiency, vol. 12, iss. 5. 2019, pp. 1151–1165 https://doi.org/10.1007/s12053-018-9729-2. 2019
2. Galkin A., Davidich Yu., Filina-Dawidowicz L., Davidich N.: Improving safety of urban freight deliveries by organization of transportation process considering driver’s state. Transportation Research Procedia, Vol. 39, 2019, pp. 54-63. (konferencja Akademii Morskiej w Szczecinie Green Cities 2018 DOI: 10.1016/j.trpro.2019.06.007. 2019
3. Filina-Dawidowicz L., Możdrzeń D., Rosochacki W.: Container shipping safety: young seafarers viewpoint. Proceedings of 23rd International Scientific Conference – TRANSPORT MEANS 2019, Part I. Kaunas University of Technology, pp. 206-211. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034. 2019
4. Paulauskas V., Filina-Dawidowicz L., Paulauskas D.: Ro-Ro and Ro-Pax vessels ETA and ATA analysis. Proceedings of 23rd International Scientific Conference – TRANSPORT MEANS 2019, pp. 852-855. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line).
5. Prasolenko O., Lobashov O., Bugayov I., Gyulyev N., Filina-Dawidowicz L.: Designing the conditions of road traffic in the cities taking into account the human factor, 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems, IEEE Advancing Technology for Humanity, 8883381, 2019. ISBN: 978-1-5386-9484-8, DOI: 10.1109/MTITS.2019.8883381. (Conference paper), https://ieeexplore.ieee.org/document/8883381/authors 2019
6. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L., Trojanowski P.: Integrated approach to information analysis for planning the transport of sensitive cargo. Archives of Transport, 51(3), 2019, pp. 65-76. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6163 2019
7. Kaup M., Ignalewski W., Duraczyk P.: Inwestycje infrastrukturalne na Odrzańskiej Drodze Wodnej - szanse i wyzwania w perspektywie do roku 2030. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (ISSN: 1509-5878, Tom: 227, Zeszyt: 1-2, Strony: 388-392) 2019
8. Kaup M., Strulak-Wójcikiewicz R., Deja A.: Management of Ship-Generated Waste Reception at the Port of Szczecin as a Key Component in the Reverse Logistics Chain. Sustainable Design and Manufacturing 2019 : Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing (KES-SDM 19), ISBN: 978-981-13-9270-2 (Strony: 533-543) 2019
9. Wiktorowska-Jasik A., Kaup M., Deja A.: Solutions Applied in the Implementation of Sustainable Urban Mobility on the Example of the Szczecin Agglomeration. Transport Means - Proceedings of the International Conference (ISSN: 1822-296X, Tom: 2, Strony: 752-756) 2019
10. Harasym J., Kaup M., Łozowicka D.: The Concept of Location of Filling Stations and Services of Vehicles Carrying and Running on LNG. Sustainable Design and Manufacturing 2019 : Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing (KES-SDM 19), ISBN: 978-981-13-9270-2 (Strony: 507-520) 2019
11. Kaup M., Deja A., Strulak-Wójcikiewicz R.: The Concept of Transport Organization Model in Container Logistics Chains Using Inland Waterway Transport. Sustainable Design and Manufacturing 2019: Proceedings of the 6th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing (KES-SDM 19), ISBN: 978-981-13-9270-2 (Strony: 521-531) 2019
12. Ignalewski W., Kaup M.,. Durajczyk P., Skulimowski T.: The influence of SCR-DPF system on the exhaust emissions of inland waterway vessels. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (ISSN: 1509-5878, Tom: 227, Zeszyt: 1-2, Strony: 246-250 ) 2019

Rok 2018

1. Semenov I., Kaup M., Ignalewski W.: Metody ograniczania emisji substancji gazowych i pyłowych na statkach śródlądowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (ISSN: 1644-275X, EISSN: 2353-3005, Zeszyt: 4(44), Strony: 85-94. 2018
2. Kaup M., Deja A., Kabulak P.: A concept of a model for the management of ship-generated waste and cargo residues in port areas. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 : conference proceedings. Vol. 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Iss. 3.2. Soils forest ecosystems marine and ocean ecosystems, ISBN: 978-619-7408-43-0 (Strony: 1063-1070) 2018
3. Kaup M., Deja A., Kabulak P.: Analysis of waste collected from passenger-cargo ferries at the port of Świnoujscie. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018: conference proceedings. Vol. 18. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Iss. 3.2. Soils forest ecosystems marine and ocean ecosystems, ISBN: 978-619-7408-43-0 (Strony: 1079-1086) 2018
4. Łosiewicz Z., Kaup M., Mironiuk M.: Problematyka wyboru napędu śródlądowych jednostek pływających w aspekcie efektywności, bezpieczeństwa i ekologii. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (ISSN: 1230-9265, Zeszyt: 121, Strony: 223-232) 2018
5. Ignalewski W., Kaup M.: Projektowanie koncepcyjne statku śródlądowego przeznaczonego do żeglugi na drogach wodnych Unii Europejskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (ISSN: 1230-9265, Zeszyt: 121, Strony: 85-93) 2018
6. Kaup M., Ignalewski W.: Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w polskich portach morskich i śródlądowych w latach 2020–2030. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (ISSN: 1644-275X, EISSN: 2353-3005, Zeszyt: 4(44), Strony: 25-34) 2018
7. Kaup M., Łozowicka D, Blatnicky M.: Selected Problems of Ship Safety in the Process of Docking. New Trends in Production Engineering (EISSN: 2545-2843, Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 43-49) 2018
8. Kaup M., Ignalewski W.:, Deja A.: Technical Requirements for Systems for the Reception of Waste from Inland Vessels Operated on International Waterways of the European Union. Proceedings of 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. Part 2 (Strony: 743-748) 2018
9. Kaup M., Łozowicka D.: The Concepts of Inland Passenger Transport in the Oder River Basin. New Trends in Production Engineering (EISSN: 2545-2843, Tom: 1, Zeszyt: 1, Strony: 349-356) 2018
10. Kaup M., Łozowicka D.: Wpływ innowacji na efektywność transportu wodnego śródlądowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (ISSN: 1230-9265, Zeszyt: 120, Strony: 179-188) 2018
11. Wiktorowska-Jasik A., Kaup M.: Wpływ procesów integracji na funkcjonowanie i rozwój rynku transportu wodnego śródlądowego. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (ISSN: 1230-9265, Zeszyt: 120, Strony: 189-199) 2018
12. Halkin A., Filina-Dawidowicz L.: Badanie wpływu konsumentów na funkcjonowanie systemu logistycznego. Logistyka i Jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, pod red. J. Banasia, Lublin 2017, s. 147-157. 2018
13. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T.: Examinationof importance and range of comprehensive service for refrigerated containers in seaports. International Journal of Applied Management Science (IJAMS), Vol. 10, No. 1, 2018, pp. 26-43. 2018
14. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Model of stochastic optimization for deteriorating cargo inventory control at port’s terminal. [in] M. Freitag, H. Kotzab, J. Pannek. Dynamics in Logistics. Proceedings of the 6th International Conference LDIC, 2018 Bremen, Germany, 40-52. 2018
15. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T.: Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Vol. 46, No 3, Budapest, 2018, s. 151-157. https://doi.org/10.3311/PPtr.10824. 2018
16. Filina-Dawidowicz L.: Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie kompleksowej obsługi kontenerów chłodniczych w zintegrowanych łańcuchach transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, 209 s., ISBN 978-83-7814-788-6 2018
17. Filina-Dawidowicz L., Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M.: A method to estimate the demand for freight transport in absence of historical data. A case study of the Oder Waterway. SHS Web of Conferences 58, 01009 (2018), 2018, s. 1-10.
18. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Stochastic model of deteriorating cargo transshipment at port’s terminal under irregular arrival of ships. SHS Web of Conferences 58, 01010 (2018), 2018, s. 1-10. 2018
19. Sęk J.: Normy ochrony środowiska naturalnego w rozwoju nowoczesnych systemów napędowych. Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, (str. 75-85) 2018
20. Trojanowski P.: Identyfikacja ładunków wrażliwych oraz uwarunkowania ich przewozu. Studium na przykładzie obsługi eksportu produktów mięsnych, Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 220(6), 973-976, 2018
21. Wiktorowska-Jasik A.: Pierwsze osiągnięcia światowej motoryzacji. Czas na transport (ISSN: 0000-0000, Zeszyt: 2 (3), Strony: 54-55) 2018
22. Wiktorowska-Jasik A.: Znaczenie działań na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce w realizacji założeń idei transportu zrównoważonego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (ISSN: 1644-275X, EISSN: 2353-3005, Zeszyt: 4(44), Strony: 113-121) 2018

Rok 2017

1. Kaup M., Łozowicka D., Ślączka W.: A concept of an inland LNG barge designed for operation on the Odra waterway. Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska (ISSN: 0209-3324, Tom: 95, Strony: 75-87) 2017
2. Filina-Dawidowicz L., Heinrich P., Filin S.: Koncepcja sieci miejsc specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni na terenie Polski. Studium przypadku. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1-2/2017, s. 59-65. 2017
3. Postan M.Ya., Filina-Dawidowicz L.: Dynamic optimization model for planning of supply, production and transportation of perishable product. [in] Suchanek M. (ed.) Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, Springer Proceedings in Business and Economics, 2017, s. 235-244. DOI 10.1007/978-3-319-51427-7_20.2017
4. Semenov I.N., Filina-Dawidowicz L.: Topology-based Approach to the Modernization of Transport and Logistics Systems with Hybrid Architecture. Part 1. Proof-of-Concept study. Archives of transport, Vol. 43(3)/2017, p. 105-124. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4229. 2017
5. Filina-Dawidowicz L.:. Zastosowanie teorii miar i całek rozmytych do analizy ryzyka występującego w transporcie skonteneryzowanych ładunków chłodzonych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 116, 2017, 53-69. 2017
6. Filina-Dawidowicz L., Jutrzonka A.: Analiza zdolności przepustowej wybranych nabrzeży portu w Szczecinie w świetle pogłębienia toru wodnego Szczecin - Świnoujście do 12,5 m. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2017, s. 213-227. 2017
7. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of the possibility of safe evacuation of passengers from a ship moored in the River-Sea Port Szczecin. NAVAL ENGINEERS JOURNAL (ISSN: 0028-1425, EISSN: 1559-3584, Tom: 129, Zeszyt: 3, Strony: 117-124(8)) 2017
8. Kaup M.: The conceptual design algorithm of inland LNG barges. Management Systems in Production Engineering (ISSN: 2299-0461, Tom: 25, Zeszyt: 1, Strony: 16-21) 2017
9. Kaup M.: Wieloaspektowa ocena funkcjonowania jednostek śródlądowych i rzeczno-morskich z zastosowaniem modeli decyzyjnych ISBN: 978-83-7814-683-4 2017
10. Kaup M., Łozowicka D., Fronczyk M.: Wpływ systemów informacji rzecznej na bezpieczeństwo funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego na przykładzie dolnego odcinka rzeki Odry. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (ISSN: 1509-5878, Zeszyt: 12, Strony: 201-205) 2017
11. Sęk J.: Nowoczesne technologie teleinformatyczne, jako element wspomagający przewozy wodne śródlądowe. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Kraków, Creative Time, (str. 132-135) 2017
12. Sęk J.: Transport śródlądowy na wodach morskich, a wymogi ochrony środowiska. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Kraków, Creative Time, (str. 136-140) 2017
13. Trojanowski P. Halski M., Mysłowski J.: Analysis of traffic safety in Szczecin at selected intersections with traffic lights equipped with countdown timers, Technological forum 2017, Department of Manufacturing Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague 27-29.06.2017
14. Trojanowski P.: Zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa transportu ładunków wrażliwych na zmiany warunków wykonania zadań przewozowych, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2017
15. Wiktorowska-Jasik A.: Land transport services – service structure and development dynamics analysis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (ISSN: 1640-6818, EISSN: 2353-2866, Zeszyt: 3(128), Strony: 93-105) 2017

Rok 2016

1. Filin S., Filina-Dawidowicz L., Procak M.: Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego. Chłodnictwo 1-2, 2016, s. 44-52.
2. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction, LogForum, 12 (2), 2016, 147-156.
3. Gajewska T., Filina-Dawidowicz L.: Modelling dimensions of quality assessment of logistics services in road refrigerated transport. The 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2016, pp. 99-104.
4. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T.: Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports, The 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2016, pp. 141-146.
5. Filina-Dawidowicz, L., Santos, T.A., Guedes Soares, C.: Refrigerated cargo handling: Demand and requirements for Portuguese ports, in Maritime Technology and Engineering 3 - Guedes Soares & Santos (Eds), Vol.1, Taylor & Francis Group, London, 2016, pp. 61-72.
6. Filina-Dawidowicz L., Jutrzonka A., Mielnik K.: Wpływ działalności inwestycyjnej na obroty ładunkowe portu w Szczecinie. Logistyka 3/2016, s. 97-105.
7. Filina-Dawidowicz L.: Анализ подходов к оценке факторов риска в транспортировке рефрижераторных контейнеров. Вестник Международной академии холода, Москва, 3/2016, c. 31-36. (Filina-Dawidowicz L.: Analysis of risk assessment approaches in the transportation of refrigerated containers, Journal of International Academy of Refrigeration, 3/2016. (in rus.))
8. Filina-Dawidowicz L.: Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports, Zeszyty naukowe “Ekonomiczne problemy usług” nr 124, str. 87-97, 2016
9. Filina-Dawidowicz L.: Assessment of containers handling technology on Polish seaports example.
10. Strulak-Wójcikiewicz R., Kaup M.: Role and significance of inland waterway transport in container logistic chains, based on example of river-sea port in Szczecin, World Scientific News 48 (2016), s. 24-31.
11. Strulak-Wójcikiewicz R.: Methods for assessing the influence of investments in transport infrastructure on the environment, World Scientific News 48 (2016), s. 155-163.
12. Kubas J., Strulak-Wójcikiewicz R., Nurzyńska A.: Logistyczne aspekty transportu. Innowacje-Zrównoważony Rozwój-Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016. ISBN: 978-83-65357-30-4
13. Trojanowski P.: Road transport of livestock in the European union – issues and development perspectives, International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2016, Prague 6.-8. 9. 2016
14. Trojanowski P.: Problems in the organization of transport of live animals in the road transport, Technological forum 2016, Department of Manufacturing Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague 28-30.06.2016
15. Trojanowski P.: Infrastruktura punktowa w kontekście transportu ładunków wrażliwych w województwie zachodniopomorskim. Monografia naukowa Współczesne technologie transportowe w łańcuchach dostaw. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2016
16. Wiktorowska-Jasik A.: Market of transport services - attempt at structural-functional identification, Scientific Journal, “Service Management” Vol.18, No.2/2016,
17. Wiktorowska-Jasik A.: Polski rynek transportu w ujęciu gałęziowym - synteza i ocena dynamiki zmian „Logistyka” 3/2016
18. Wiktorowska-Jasik A.: Rozwój transportu drogowego w ujęciu historycznym- najważniejsze osiągnięcia światowej motoryzacji, „Transport Logistyka Porty”1/2016
19. Rosochacki W., Mądrowska K.: Ocena czynników ryzyka w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, Bezpieczeństwo pracy – nauka i praktyka nr 11 (542) 2016, str. 21-24
20. Kaup M., Jurczak W., Kaup J.: Investigation of the side wind effects on the passenger ferry in rolling motion conditions, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 23 No.1, 2016, ISSN 1231-4005.
21. Kaup M., Łozowicka D., Machowski Z.: The concept of multipurpose inland residential platforms used on European waterways, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie) 2016, 47 (119), pp. 147–153.
22. Kaup M., Łozowicka D., Machowski Z.: Legal aspects of using inland surface waters to satisfy residential needs in Poland, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie), Nr 48 (120), Szczecin 2016.
23. Kaup M., Łozowicka D., Smal T.: Technical and Operational Conditions of Liquefied Natural Gas Transport on the Inland European Waterways, Proceedings of 20th International Scientific Conference. Transport Means. 2016. 5-7 October 2016, Juodkrante, Lithuania, pp. 34-39.
24. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie wytrzymałości ogólnej konstrukcji statków i jej wpływu na bezpieczną eksploatację, General and Professional Education, 2/2016 pp. 24-32,ISSN 2084-1469.
25. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie Identyfikacji i analizy zagrożeń podczas eksploatacji statków, General and Professional Education, 3/2016 pp. 27-32,ISSN 2084-1469.
26. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w oparciu o symulator inspekcji statków dla zagadnień dotyczących przeglądów i inspekcji statków morskich, General and Professional Education, 4/2016, ISSN 2084-1469.
27. Kaup M., Łozowicka D.: Koncepcja bezpiecznej ewakuacji ze statków cumujących w rzeczno-morskim porcie Szczecin w przypadku zagrożenia terrorystycznego podczas trwania imprez masowych, Bezpieczeństwo i technika pożarnicza Vol. 43 Issue 3, 2016, Wydawnictwo CNBOP-PIB.
28. Kaup M., Łozowicka D.: Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków statków towarowych na Morzu Bałtyckim, Gospodarka materiałowa & Logistyka 9/2016), pp. 480-494.
29. Kaup M., Łozowicka D.: Wybrane problemy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, Gospodarka materiałowa & Logistyka 9/2016, pp. 495-506 (materiały na płycie).
30. Ignalewski W., Sek J.: Technical requirements for inland navigation ships to transport compressed natural gas , Economic Problems of services – Scientific papers of University of Szczecin
31. Ignalewski W., Sek J.: The use of advanced materials for the construction on River Cruise Vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union, Economic Problems of services - Scientific papers of University of Szczecin

Rok 2015

1. Semenov I., Filin S., Trojanowski P., Jacyna M.: Modernizacja MOP w zakresie przystosowania do obsługi samochodów-chłodni, Logistyka nr 4/2015.
2. Semenov I., Sęk J.: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w województwie zachodniopomorskim w oparciu o transport wodny śródlądowy, Logistyka nr 4/2015.
3. Trojanowski P.: Analiza SWOT narzędzi do wyznaczania tras na przykładzie drogowego transportu chłodniczego w województwie zachodniopomorskim, Logistyka nr 4/2015.
4. Kaup M.: Znaczenie infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 842, Problemy transportu i logistyki nr 27/2014, Str. 95-107.
5. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 826, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania nr 37 tom 3, Str. 107-116.
6. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Handel wewnętrzny, Nr 5 (352) / 2014, str. 95-106
7. Trojanowki P., Trojanowska J.: Analysis of the Polish market of liquid fuels, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2014, str. 357-364, Leiria Portugalia, 10-12.09.2014.
8. Filina-Dawidowicz L., Troynina A.: Wsparcie informatyczne procesów podejmowania decyzji podczas obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich, Logistyka nr 4/2015.
9. Kaup M, Filina-Dawidowicz L.: Technologie informatyczne w działalności usługowej portów śródlądowych, Logistyka nr 4/2015.
10. Kaup M.: Wybrane problemy śródlądowego transportu wodnego ładunków ponadnormatywnych, Logistyka nr 4/2015.
11. Filina-Dawidowicz L., Filin S.: Teraźniejszość i perspektywy rozwoju pojazdów kołowych zasilanych z sieci trakcyjnej, Logistyka nr 2/2015.
12. Trojanowki P.: The impact of empty runs on the yield of road transport in Poland, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2015, str. 455-457, Dubrovnik Chorwacja, 09-11.09.2015.
13. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015, s. 307- 318.
14. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015, s. 307- 318.
15. Wiktorowska-Jasik A.: Factors determining the selection of a logistic operator, Czynniki determinujące wybór operatora logistycznego, Logistics and Transport nr 1 (25) 2015, Str. 34-41.
16. Filina-Dawidowicz L., Rosochacki W, Iwańkowicz R.: Risk measures of load loss during service of refrigerated containers in seaports, Archives of Transport, Vol. 34 Iss: 2, Str. 19–27, 2015.
17. Trojanowski P.: Development prospects of the road infrastructure in Poland in the context of liquid fuel transportation, 6th Interantional Technical ConferenceTechnological Forum 2015, Czechy, 23-25.06.2015.
18. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T. : Analiza łańcucha dostaw na przykładzie centrum logistycznego, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
19. Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja metodyki kreowania łańcuchów transportowych kontenerów chłodniczych, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
20. Filina-Dawidowicz L.: Польский опыт паромных перевозок на Балтийском море (Pol’skij opyt paromnyh perevozok na Baltijskom more).
21. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of the cause and effect of passenger ship accidents in the Baltic Sea, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 44 (116) 2015.
22. Kaup M., Łozowicka D., Znaczenie i wpływ analiz przyczynowo-skutkowych na poprawę bezpieczeństwa pasażerskiej żeglugi śródlądowej, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
23. Kaup M., Łozowicka D.: Aspekty bezpieczeństwa transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Technika transportu szynowego nr 12/2015.

Rok 2014

1. Semenov I. N. , Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD] Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2379-2386, CD nr 2.
2. Semenov I. N., Lackorzyński P.: Wsparcie logistyczne transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2387-2396, CD nr 2.
3. Semenov I. N.: Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 3/2014.
4. Semenov I. N.: Sposoby ustalania wynagrodzenia w drogowym transporcie paliw płynnych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813, Problemy transportu i logistyki nr 25 Koszty i ceny w transporcie pomiar i analiza, red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 165-176.
5. Semenov I. N.: Wybrane aspekty rozwoju transportu i logistyki w regionach przygranicznych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. 5645-5654, CD nr 1
6. Semenov I. N.: Ergonomia ruchu drogowego w zadaniach poprawy bezpieczeństwa transportu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. ], s. 5637-5644, CD nr 1.
7. Semenov I. N., Taczała M.: Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego, Europa Regionum T. 18 (2013), s. 59-72 Gospodarka morska i inne specjalizacje regionalne : nowoczesne aspekty rozwoju regionalnego.
8. Semenov I. N.: Akty piractwa morskiego oraz napadów zbrojnych i ich konsekwencje dla życia i zdrowia marynarzy. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 10/2014, s. 24-28.
9. Semenov I. N., Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 37-40.
10. Semenov I. N.: Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9451-9459, CD nr 1.
11. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja platformy logistycznej w nowoczesnej komunikacji miejskiej, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9441-9450, CD nr 1.
12. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: A model for assesing the environmental impact of transport, Operations research and decisions, Vol.23, s.67-80.
13. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Computer simulationof transport impact on environment, Transport problems vol.9 issue 1/2013, s.37-48.
14. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja modelu symulacyjnego do oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na bezpieczeństwo ekologiczne, Ekonomia i środowisko 3(50) /2013, s. 81-88.
15. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacyjny system wspomagania oceny oddziaływania na środowisko, Ekonomia i środowisko 3(50) /2013, s. 81-88.
16. Rosochacki W., Zakrzewski B., Kędzierska K.: Wpływ na atmosferę urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym, Chłodnictwo, R. 49, nr 5 2014, Str. 12-15.
17. Rosochacki W., Iwańkowicz R.: Clustering risk assessment method for shipbuilding industry, Industrial Management & Data Systems, Vol. 114, Iss. 9, pp.1499 – 1518
18. Wiktorowska-Jasik A.: Założenia europejskiej polityki transportowej a potrzeby i dylematy transportu zintegrowanego, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD] 2014, nr 3 [CD nr 1], Logistyka – nauka, s. 6690-6696.
19. Wiktorowska-Jasik A.: Analiza wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 19-24.
20. Wiktorowska-Jasik A.: Logistic service branch as an economic mesosystem, Journal of International Studeies, Vol.7 nr 1/2014, s. 84-93.
21. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych. Czasopismo Logistyka 3/2014.
22. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach. Czasopismo Logistyka 3/2014.
23. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of risk passangers and evaluation of the possibility of evacuation of high speed crafts, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 39(111) 2014, Szczecin 2014.
24. Kaup M.: Znaczenie systemów telematycznych w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego na przykładzie systemu informacji rzecznej (RIS), Czasopismo Logistyka 6/2014.
25. Kaup M., Łosiewicz Z.: Analiza innowacyjnych rozwiązań napędów stosowanych na jednostkach śródlądowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu, Czasopismo Logistyka 6/2014.
26. Filina-Dawidowicz L., Miagkova O., Kholodenko A.: Dynamic models of investment’s optimization in maritime education, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813 Problemy transportu i logistyki nr 26 Koszty i ceny w transporcie Aspekty pragmatyczne (red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 43-53.
27. Filina-Dawidowicz L.: Rationalization of servicing reefer containers in sea port area with taking into account risk influence, Polish Maritime Research, 2(82) Vol 21, 2014, str. 76-85.
28. Filina-Dawidowicz L., Sułek J.: Rečnye tramvai v obšestvennom transporte, Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie (Scientifics Journals / Martime University of Szczecin) [Dokument elektroniczny] nr 37 (109) (2014), s. 82-88 .
29. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowany transport wodny i lądowy, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014.
30. Strulak-Wójcikiewicz R.: Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
31. Sułek J.: Czynniki rozwoju strategii komunikacji miejskiej, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
32. Semenov Iouri N.: Porty morskie ogniwem dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.
33. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Wpływ transportu morskiego na poziom bezpieczeństwa środowiska, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.
34. Filina-Dawidowicz L., Kholodenko A. : Model optymalizacji strategii rozwoju portu morskiego przy modernizacji urządzeń przeładunkowych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. ], s.12 689-12 700, CD nr 6.

Rok 2013

1. Semenov I., Ignalewski W.: Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 479-488 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych .
2. Semenov Iouri N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
3. Semenov Iouri N., Filina-Dawidowicz L.: Innowacyjne platformy logistyczne oparte na koncepcji integracji potencjałów technologicznych i informatycznych polskich portów morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
4. Semenov Iouri N.: Sposoby powyszenija ekonomiczeskoj effektiwnosti pieriewozok na sydach wnutriennego plawanija (Sposoby podwyższenia wydajności ekonomicznej w żegludze śródlądowej), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 33(105)/2013, s. 91-95.
5. Filina-Dawidowicz Ludmiła, Kaup M.: Koncepcja rzeczno-morskich przewozów skonteneryzowanych ładunków szybko psujących się w warunkach europejskich, Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
6. Filina-Dawidowicz L., Wienconek K.: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących na terenie Unii Europejskiej, Logistyka 2013, nr 4, s. 57-60.
7. Filina-Dawidowicz L., Kaup M.: Znaczenie żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach transportowych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
8. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Miśkowiec B.: Tendencje rozwojowe opakowań ładunków niebezpiecznych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
9. Filina-Dawidowicz L., Selivanova A.: Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalna instalacją chłodniczą, Chłodnictwo 9/2013 Wydawnictwo Sigma NOT, str. 8-12.
10. Kaup M., Filina-Dawidowicz L., Klapczyński Ł.: Rozwój infrastruktury transportu drogowego w województwie wielkopolskim w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Logistyka nr 6/2013, s. 848-857.
11. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza potrzeb transportowych turystów europejskich przybywających do Szczecina drogami wodnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
12. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Wpływ wykorzystania systemów elektronicznej wymiany danych w portach na usprawnienie obsługi agencyjnej statków, Logistyka nr 5/2013, s. 88-91.
13. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Turystyka wodna jako szansa rozwoju miast nadwodnych na przykładzie Szczecina, Autobusy nr 3/2013, s. 1821-1829.
14. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Interpretacja przepisów dotyczących analizy ewakuacji metodą uproszczoną zawartą w MSC/CIRC. 1238 IMO, Autobusy nr 3/2013, s. 1203-1213.
15. Wiktorowska-Jasik A., Tołkacz L.: Usługi logistyczne w jachtingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, str. 243-254.
16. Wiktorowska-Jasik A.: Kompleksowość i innowacyjność oferty usługowej operatora logistycznego, Logistyka nr 6/2013, str. 1039-1047.
17. Sułek J., Filina-Dawidowicz L.: Rjecznyje tramwaj w obszjestbjennom transportie (Tramwaj rzeczny w transporcie publicznym), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 33(105)/2013.
18. Rosochacki W., Zakrzewski B.: Zagrożenie emisją czynników chłodniczych stosowanych w technice okrętowej, Bezpieczeństwo pracy – nauka i technika nr 5 (500) 2013, s. 27-30.
19. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733 studia informatica nr 30 2012, str. 198-209.
20. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Systemowo-dynamiczne modelowanie w ocenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743 Problemy transportu i logistyki nr 20 Europejska przestrzeń transportu infrastruktura i środki transportu (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
21. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne, Handel wewnętrzny lipiec-sierpień 2012, Wydawnictwo: Instytut badań rynku, konsumpcji i koniunktur, s. 121-132.
22. Sułek J., Araszkiewicz K.: Perspektywy rozwoju jachtingu w regionie Pomorza Zachodniego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 742 Problemy transportu i logistyki nr 19, Europejska przestrzeń transportu uwarunkowania mobilności, Szczecin 2012.
23. Semenov I. N., Ignalewski W.: Platformy logistyczne w europejskiej strategii rozwoju przewozów intermodalnych, Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim: praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza Szczecin : Zapol, 2013 S. 43-53.
24. Semenov I. N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
25. Semenov I. N., Ignalewski W.: Analiza wpływu aspektów ergonomii na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 249-255.
26. Semenov I. N.: Zasady ergonomii ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 241-248.
27. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Wpływ infrastruktury portów morskich na organizację obsługi ładunków szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 99-108.
28. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Dynamiczny model optymalizacyjny procesu planowania zapasów i dostaw zróżnicowanych asortymentowo produktów szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 13-20.
29. Kaup M.: Znaczenie jachtingu w rozwoju turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 193-199.
30. Wiktorowska-Jasik A.: System transportowy regionu Pomorza Zachodniego – stan obecny i inwestycje w infrastrukturę transportową, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 177-184.
31. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa w ocenie inwestycji w system transportowy, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 65-75.
32. Sułek J.: Potrzeby i możliwości wprowadzenia alternatywy dla transportu samochodowego w Szczecinie, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 169-176.
33. Chmielewska-Przybysz M.: Miejsce portu Szczecińskiego w sieci polskich portów morskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 109-118.
34. Chmielewska-Przybysz M.: Znaczenie innowacyjnej technologii platform do przeładunku kontenerów dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Inwestycja w innowacje, monografia pod redakcją Renaty Błasiak-Grudzień, Wydawca: : Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin 2013, s. 13-18.
35. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ekologiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportu, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju monografia, red. Barbara Kryk, Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, Zapol ISBN 978-83-7518-341-2, s. 189-210.

Rok 2012

1. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Rola i znaczenie technologii informatycznych w organizacji i zarządzaniu transportem. „Logistyka”, 2012, nr 6, s.846-856
2. Filina-Dawidowicz L., Kozłowska A., Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski transportem morskim i przesyłowym. „Logistyka”, 2012, nr 6, s.753-763
3. Filina-Dawidowicz L., Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji, „Logistyka”, 2012, nr 6
4. Wiktorowska-Jasik A., Wpływ kosztów transportu na budżety domowe mieszkańców prawobrzeżnego Szczecina. „Logistyka”, 2012, nr 6
5. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Wpływ wdrażania nowoczesnych rozwiązań w terminalu kontenerowym na podwyższenie efektywności obsługi kontenerów w porcie szczecińskim. „Logistyka”, 2012, nr 5
6. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Analiza i ocena technologii wykorzystywanych do obsługi kontenerów w portach morskich. „Logistyka”, 2012, nr 5
7. Rosochacki W., Pijanowski S., Unormowania podstawowych pojęć z zakresu analizy bezpieczeństwa maszyn. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 2012, nr 3
8. Sułek J., Araszkiewicz K., Perspektywy rozwoju jachtingu w regionie Pomorza Zachodniego. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński. 2012, nr 19

Rok 2011

1. Semenov I. N., Sustainable development of West-Pomeranian region through radical modernization of inland shipping. „Logistyka”, 2011, nr 6
2. Semenov I. N., Kiraga K., Koncepcja zastosowania innowacyjnych platform pływających w obszarach zależnych od rybactwa, „Logistyka”, 2011, nr 6
3. Semenov I. N., Filin S., Zalewski W., Wykorzystanie lodu i kompozytów lodowych w budowie okrętów i turystyce wodnej. Technika Chłodnicza i Klimatyzacja, 2011, nr 9
4. Kaup M., Możliwości techniczne przystosowania małych portów morskich i przystani do obsługi wielozadaniowych jednostek pływających o wymiennych modułach funkcjonalnych. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15
5. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Wpływ funkcjonowania transportu wodnego na ochronę środowiska. „Logistyka”, 2011, nr 6
6. Kaup M., Semenov I. N., Rozwój żeglugi rzeczno-morskiej poprzez opracowanie i wdrożenie koncepcji wielozadaniowych platform pływających. „Logistyka”, 2011, nr 6
7. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Wpływ rozwiązań logistycznych na funkcjonowanie terminali kontenerowych w polskich portach morskich. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15
8. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Analiza funkcjonowania śródlądowych jednostek pasażerskich obsługiwanych w porcie Szczecin. „Logistyka”, 2011, nr 6
9. Wiktorowska-Jasik A., Uwarunkowania racjonalnego gospodarowania przedsiębiorstw transportu morskiego w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15
10. Wiktorowska-Jasik A., Ekologistyka – nakaz ustawowy, moda czy wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku. „Logistyka”, 2011, nr 6
11. Wiktorowska-Jasik A., Logistyka kontraktowa małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). „Logistyka”, 2011, nr 5
12. Rosochacki W., Assessing the service life of operated steel load-carrying structures of cranes on the basis of Eurocode 3. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. 2011, nr 26 (98)
13. Czyński M., Rosochacki W., Zarys modelu niezawodnościowego pewnej klasy elementów systemów hydrostatycznych. Przegląd Mechaniczny, 2011, nr 11
14. Rosochacki W., Zakrzewski B., Identyfikacja zagrożeń jako istotny element procesu oceny ryzyka eksploatacji instalacji ziębniczych oraz pomp ciepła. Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej. 2011, r. 46, nr 9
15. Zakrzewski B., Kędzierska K., Rosochacki W., Badania emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych obiektów handlowych. Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej. 2011, r. 46, nr 6
16. Zakrzewski B., Kędzierska K., Rosochacki W., Uszkadzalność instalacji chłodniczych wybranych obiektów lądowych. Chłodnictwo: organ Naczelnej Organizacji Technicznej. 2011, r. 46, nr 4
17. Sułek J., Tołkacz L., Środowiskowe aspekty wzrostu dostępności Portu Szczecin drogą morską. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński. 2011, nr 15
18. Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R., Komputerowe wspomaganie wyboru środka transportu i trasy w przewozie ładunków. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. 2011, nr 27

Rok 2010

1. Filina L., Logistyka ładunków szybko psujących się. „Technika chłodnicza i klimatyzacja” 2010, nr 18 (174), s. 342-343.
2. Filina L., Przewozy gazu skroplonego alternatywą do transportu przesyłowego na przykładzie Ukrainy. „Przegląd komunikacyjny” 2009, nr 11-12, s. 12-15.
3. Filina L., Optimal inventory control and transportation problem for perishable goods. W: Problemy rozwoju logistyki transportowej. Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa
4. Filina L., Risk obsluziwania refriżeratornych kontjenjerow w morskich portach. „Cholodijnyj biznes” 2010 , nr 9. 2010, 30-36.
5. Filina L., Konkurencyjność polskich portów morskich obsługujących skonteneryzowane ładunki chłodzone w regionie Morza Bałtyckiego. W: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój. Red. Salmonowicz H., Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2010, s. 223-234.
6. Kaup M., Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589”, „Ekonomiczne Problemy usług” 2010, nr.10,s.287-295.
7. Rosochacki W., Developmental tendencies in container ships reloading technology. “Problemy Transportu” 2010, vol. 5 issue 4, s. 57-64.
8. Semenov I.N., Rol portow w realizacjii jewropejskoj politiki razwitija intermodalnych priewozok. „Logistika – probljemy i rjeszjenija” 2010, nr 2, s. 42-52.
9. Semenov I.N., Ignalewski W., Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski zachodniej. „Zeszyty Naukowe nr 602 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Problemy transportu i logistyki” 2010 nr 12, s. 231-254.
10. Semenov I.N., Filina L., Jewropejskaja politika razwitija transportno-logistyczjeskogo riska. ”Kontjenernyj biznes” 2010, nr 4(33), s. 18-25.
11. Semenov I.N., Filina L., Porty kak sistiemoobrazujuszije yzly logisticzeskich platform. „Porty Ukrainy pljus” 2010, nr 5 (97) , s. 16-17.
12. Wiktorowska-Jasik, A., Znaczenie centrów logistycznych w optymalizacji transportu towarowego w Europie w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 10
13. Sułek J., Tołkacz L., Racjonalizacja wodnych przewozów pasażerskich w relacji Szczecin, Świnoujście. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński. 2010, nr 10
14. Tołkacz L., Rosochacki W., Innovative technology of transshipment in inland ports constituting interchanges of intermodal transport chains. Archives of Transport. 2010, vol. 22, iss. 3

Rok 2009

1. Filina L., Kontenery chłodnicze. Transport towarów szybko psujących się. „Przemysł spożywczy” 2009, nr ,s.19-22.
2. Hann M., Rosochacki W., Szyszko M., The draft of the Method for determination of Quayside Container Cranes Theoretical Efficiency Applied in Sea-River ports. ”Polish Journal of Environmental Studies” 2009, vol.18 No 5A , s. 54-60.
3. Rosochacki W., Podstawy budowy modelu niezawodnościowego elementów nośnych konstrukcji oceanotechnicznych. ”Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2009 nr 19(91) , s.92-96.
4. Semenov I. N., Rol portow w realizacji jeuropejskoj politiki razwitija intjermodalnyh priewozok. W: Problemy rozwoju Logistyki Transportu. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inter-TRANSLOG 2009. Odessa, Ukraina, 2009, s. 35 – 38.
5. Sułek J., Dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w Szczecinie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s. 227-234.
6. Szyszka A., Szanse rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w świetle realizacji Programu dla Odry – 2006. „Zeszyty Naukowe nr 535 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 32, s.483-492.
7. Tołkacz L., Śródlądowa turystyka zbiorowa. Tom II Turystyczne śródlądowe statki pasażerskie [online]. Szczecin. Wydawnictwo Wydziału Techniki Morskiej, 2009. Dostęp w Internecie.
8. Wiktorowska-Jasik A., Marketing logistyczny w łańcuchu dostaw. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 558, „Ekonomiczne problemy usług”2009, nr 41, s. 300-305.
9. Wiktorowska-Jasik A., Dostępność transportowa jako kryterium oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s.111-118.
10. Wiktorowska-Jasik A., Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym. „Logistyka”, 2009, nr , s.69-71