Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka i zakres badań w KLiET

W KLiET prowadzone są badania z zakresu:
  • innowacyjnych technik i technologii transportowych we wszystkich gałęziach transportu,
  • projektowania i konstrukcji jednostek transportowych i urządzeń przeładunkowych,
  • analizy resursu dźwignic,
  • alternatywnych źródeł i systemów napędowych jednostek transportowych,
  • transportu i magazynowania ładunków skonteneryzowanych, niebezpiecznych, chłodzonych itp.,
  • projektowania i organizacji zintegrowanych łańcuchów transportowych,
  • nowoczesnych rozwiązań technicznych na statkach pasażerskich,
  • wdrażanie Inteligentnych systemów transportowych (ITS),
  • bezpieczeństwa w transporcie,
  • inne.