Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Pracownicy Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu

dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT 91 449 47 13 wros@zut.edu.pl p.309
dr hab. inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, prof. ZUT 91 449 40 05 lufilina@zut.edu.pl p.311
dr Anna Wiktorowska-Jasik 91 449 43 12 annawik@zut.edu.pl p.313
dr Jolanta Sułek 91 449 44 29 jsulek@zut.edu.pl p.324
dr inż. Joanna Sęk   joanna.sek@zut.edu.pl p.315
dr inż. Piotr Trojanowski   piotr.trojanowski@zut.edu.pl p.304
mgr inż. Wiesław Józiak   wieslaw.joziak@zut.edu.pl p.301
mgr inż. Maja Chmielewska-Przybysz 91 449 48 57 m.przybysz@zut.edu.pl p.305
mgr inż. Daria Możdrzeń   daria.mozdrzen@zut.edu.pl p.306