Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Cel kształcenia na kierunku transport

Celem kształcenia na kierunku transport jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania, organizacji i zarządzania, a także eksploatacji różnego typu pojazdów, urządzeń przeładunkowych oraz infrastruktury transportowej. Studia pozwalają poznać innowacyjne techniki i technologie stosowane w transporcie oraz mechanizmy i zasady funkcjonowania systemów transportowych. Studia przekazują wiedzę zarówno z zakresu transportu, jak i dziedzin pokrewnych.


Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.