Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Cel kształcenia na kierunku Transport

Celem kształcenia na kierunku transport jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania systemów transportowych oraz  ich organizacji i zarządzania nimi , a także eksploatacji różnego typu pojazdów i urządzeń transportowych oraz powiązanej z nimi infrastruktury transportowej. Studia w ramach tego kierunku stwarzają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych nie tylko  z innowacyjnymi technologiami stosowanymi w procesach transportowych ale także z nowoczesnym systemem zarządzania wspartym technikami IT. Studia obejmują również  wiedzę z dziedzin pokrewnych, niezbędnych do profesjonalnego funkcjonowania w globalnym systemie gospodarki transportowej.


Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa).


W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.Cel kształcenia na kierunku logistyka

Głównym celem kształcenia na kierunku logistyka jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu różnorodnych technologii (magazynowych, informacyjnych, transportowych itd.), organizacji i zarządzania procesami logistycznymi w transporcie oraz oceny ich wpływu na jakość świadczonych usług, które są niezbędne dla przyszłych pracowników sektora TSL (transport-spedycja-logistyka).


Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do realizacji różnych zadań logistycznych, a także do kreowania rozwiązań wspierających rynek sektora TSL  m.in. w zakresie efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, zwiększenia zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw branży TSL, obniżania kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa czy optymalizacji wykorzystania zasobów firmy.


Absolwenci kierunku logistyka mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych, centrach logistycznych, portach morskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz innych przedsiębiorstwach funkcjonujących w sektorze TSL.