Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

INNTRANS

Opiekun: dr Anna Wiktorowska-Jasik


Koło zrzesza studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami w transporcie i logistyce. Podstawowym celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów, chcących poszerzać wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL).


Koło prowadzi działalność ukierunkowaną na badanie współczesnych zależności rozwoju transportu od nowoczesnych technologii oraz wpływu tego rozwoju na środowisko. Ostatnie działania Koła odnoszą do zagadnień zrównoważonego rozwoju transportu, zrównoważonej mobilności miejskiej i elektromobilności.


W ramach działalności w Kole studenci mają możliwość uczestniczenia w seminariach i konferencjach tematycznych, podczas których publikują wyniki swoich badań. Szczególna uwaga poświęcana jest na kontakt studentów z praktyką gospodarczą poprzez wycieczki techniczne do różnych przedsiębiorstw i instytucji działających w branży TSL.


Osiągnięcia:
  • II miejsca w I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, za referat pt. Transport papieru w relacji Polska-Norwegia-wybór optymalnego wariantu przewozu w 2015 r.,

  • wyróżnienie w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, za referat pt. Szczeciński rower miejski – analiza funkcjonowania systemu „bike_s” i jego wpływu na mobilność mieszkańców Szczecina, 2016 r.,

  • udział w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, i wygłoszenie referatu pt. Rozwiązania stosowane w rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego w Szczecinie, 2019,

  • udział w projekcie edukacyjnym finansowanym przez NBP, 2019-2020.