Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
al. Piastów 41
71-065 Szczecin
tel.: 91 449 4750
III p., pok. 307
www.kliet.zut.edu.pl
katarzyna.kiraga@zut.edu.pl