Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Współpraca Katedry z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Współpraca Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu z otoczeniem społeczno-gospodarczym odbywa się zarówno na płaszczyźnie dydaktycznej jak i naukowej i obejmuje m.in. kontakty z jednostkami reprezentującymi administrację lokalną, regionalną i krajową; instytucje działające na rzecz współpracy z gospodarką; partnerów gospodarczych oraz jednostki naukowo-badawcze. Katedra współpracuje m.in. z takimi instytucjami i firmami jak: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Fast Terminals Sp. z o.o., DB Port Szczecin, UDT, Port Hamburg Marketing, Hiab, Sprint Logistyka, Yasheya Lim., OT Logistics. W ramach tej współpracy oferowana jest studentom i absolwentom kierunków transport oraz logistyka możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży, a także dalszego rozwoju zawodowego. Współpraca ta obejmuje również możliwość prowadzenia badań przy realizacji prac dyplomowych oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.


Działania te w istotny sposób przyczyniają się do uzyskania przez studentów wysokich kompetencji zawodowych i badawczych tak bardzo obecnie pożądanych na rynku pracy. Współpraca dydaktyczna z otoczeniem gospodarczym ma nie tylko sformalizowany charakter. Realizowana jest ona również w trybie kontaktów pracowników Katedry z poszczególnymi firmami, w tym bezpośrednio z naszymi absolwentami zatrudnionymi w branży TSL.


Katedra rozwija swoją ofertę dydaktyczną wprowadzając do niej co semestralne wizyty studyjne studentów w wybranych instytucjach i firmach funkcjonujących na szeroko pojętym rynku logistyki i transportu. Katedra współpracuje także z uczelniami zagranicznymi (Klaipėda University (Litwa), Budapest University of Technologies and Economics (Węgry), Odessa National Maritime University (Ukraina), Latvian Maritime Academy (Łotwa) itp.), co stwarza potencjalną możliwość udziału naszych studentów w pracach międzynarodowych zespołów oraz w różnego rodzaju konkursach.


Dzięki takiej szeroko prowadzonej współpracy studenci mają dostęp do aktualnych informacji związanych z między innymi z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w procesach logistycznych i transportowych.