Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spotkanie z przedstawicielem Port of Hamburg Marketing

21.10.2022 r.
W dniu 21 października 2022 roku na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie odbyło się spotkanie studentów kierunku studiów logistyka z Panem Maciejem Brzozowskim, przedstawicielem Port of Hamburg Marketing. Podczas spotkania studenci zapoznali się z obecnymi uwarunkowaniami funkcjonowania morskich łańcuchów dostaw. 
Bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie!
Podgląd obrazu

9 Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

02.08.2022 r
W dniach 29-30.07.2022 r. Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu ZUT w Szczecinie, reprezentowana przez dr inż. Joannę Sęk, dr. inż. Piotra Trojanowskiego oraz studentkę 3 roku kierunku studiów logistyka Laurę Wojnicz, brała udział w 9 Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie.
Udział w poszczególnych debatach pozwolił nie tylko na wysłuchanie ciekawych opinii na temat funkcjonowania transportu morskiego i logistyki, ale także na zapoznanie się z najnowszymi trendami w transporcie w kontekście obecnego kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 i agresją na Ukrainę.
Za zaproszenie i możliwość wysłuchania ciekawych debat dziękujemy Zarządowi Morskich Portów Szczecin-Świnoujście!

Współpraca z generałem brygady Panem dr inż. Janem Dziedzicem

28.06.2022 r.
Miło nam poinformować, że również w kolejnym roku akademickim będziemy współpracować z generałem brygady Panem dr inż. Janem Dziedzicem, który między innymi pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Planowania Logistyki Wojska Polskiego.
Pan dr. inż. Jan Dziedzic będzie prowadził zajęcia dydaktyczne powiązane z problematyką bezpieczeństwa i ryzyka w logistyce.

Ranking studiów technicznych - Perspektywy 2022

24.06.2022 r.
Miło nam poinformować, że w najnowszym rankingu polskich uczelni prowadzących studia na kierunku transport (Ranking Perspektywy 2022 r.) nasza Uczelnia uplasowała się na 7 miejscu.
Szczegółowe informacje tutaj.

Studenci kierunku transport uczestniczyli w konferencji organizowanej w porcie szczecińskim

17.06.2022 r.
W dniu 15 czerwca 2022 r. grupa studentów drugiego roku kierunku transport, prowadzonym na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, odwiedziła port w Szczecinie pod opieką dr hab. inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz, prof. ZUT, dr inż. Joanny Sęk i dr inż. Piotra Trojanowskiego. Studenci uczestniczyli w konferencji realizowanej w ramach projektu "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego".
Podczas konferencji można było zapoznać się z postępem prac budowlanych realizowanych przy przebudowie nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, a także budowie nowych nabrzeży - Norweskiego i Duńskiego.
W konferencji uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki, Jacek Cichocki - wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ), Jonatan Ściepaniuk z ZMPSiŚ, a także Piotr Arabczyk - dyrektor projektu z grupy NDI.
Bardzo dziękujemy za interesujące spotkanie!
Więcej informacji o wydarzeniu na stronach internetowych Kuriera Szczecińskiego i Głosu Szczecińskiego.

Studenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT na podium międzynarodowego konkursu „Black Sea Science 2022”

25.05.2022 r.


Studenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT - Laura Wojnicz, Dawid Miłek i Paweł Grzelak - zajęli trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie "Black Sea Science 2022" za napisanie pracy naukowej w obszarze energetyki i efektywności energetycznej.


Ich zwycięskie opracowanie pt. "Efektywność energetyczna transportu kontenerów chłodniczych na kontenerowcach" jest analizą wpływu różnych lokalizacji kontenerów chłodniczych na statkach na energię zużywaną przez te jednostki ładunkowe. Laureaci są studentami trzeciego roku logistyki na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT. Nagrodzona praca zajęła trzecie miejsce w kategorii energetyka i efektywność energetyczna i powstała pod opieką dr hab. inż. Ludmiły Filiny-Dawidowicz, prof. ZUT. Gratulujemy!


Więcej informacji nt. wydarzenia tutaj.Odwiedziny uczniów III klasy Technikum Ekonomicznego im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie (20.05.2022 r.)

23.05.2022 r.
W dniu 20 maja 2022 r. Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT, a dokładniej Katedrę Logistyki i Ekonomiki Transportu odwiedziła grupa uczniów z III klasy o profilu technik logistyk z zaprzyjaźnionej szkoły Technikum Ekonomicznego im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie.
Uczniowie w ramach spotkania w pierwszej części zostali zapoznani z oferowanymi kierunkami na naszym Wydziale, poznali Laboratorium badań i analiz logistycznych. Główną atrakcją w laboratorium była możliwość praktycznego wykorzystania symulatora wózka widłowego.
W drugiej części nasi goście odbyli praktyczne warsztaty z formuł handlowych Incoterms 2020 z Panią mgr inż. Mają Chmielewską-Przybysz.
Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na nasz Wydział.

Odwiedziny uczniów III klasy o profilu logistyka Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie (13.05.2022 r.)

16.05.2022 r.
W dniu 13 maja 2022 r. Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT odwiedziła grupa uczniów z III klasy o profilu logistyk z zaprzyjaźnionej szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.
Uczniowie w ramach spotkania w pierwszej części zostali zapoznani z oferowanymi kierunkami na naszym Wydziale, poznali Laboratorium badań i analiz logistycznych. Główną atrakcją w laboratorium była możliwość praktycznego wykorzystania symulatora wózka widłowego.
W drugiej części nasi goście odbyli praktyczne warsztaty z formuł handlowych Incoterms 2020 z Panią mgr inż. Mają Chmielewską-Przybysz.
Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na nasz Wydział.


Zwiedzanie Zajezdni Pogodno w Szczecinie (14.04.2022 r.)

14.04.2022 r.
Studenci drugiego stopnia kierunku Transport zwiedzili dzisiaj (14.04.2022 r.) Zajezdnię Pogodno.
Podczas wycieczki udało się zobaczyć infrastrukturę i wyposażenie zajezdni tramwajowej, w tym nowoczesny system do zarządzania tramwajami. 
Bardzo dziękujemy Panu kierownikowi zajezdni Andrzejowi Jańczukowi, za poświęcony czas dla naszych studentów.

Studenci KLiET w porcie w Szczecinie (13.04.2022 r.)

13.04.2022 r.
13. kwietnia br. studenci kierunków Transport i Logistyka mieli możliwość zwiedzania portu w Szczecinie.
Podczas wycieczki studenci mogli zapoznać się z infrastrukturą portową i podstawowymi urządzeniami przeładunkowymi.
Bardzo dziękujemy za możliwość praktycznego poszerzania wiedzy.
obrazek
obrazek
obrazek

Spotkania studentów z otoczeniem gospodarczym

26.02.2022 r.


W lutym 2022 roku na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie odbył się cykl spotkań studentów Wydziału z przedstawicielami otoczenia gospodarczego.


Bardzo dziękujemy przedstawicielom CT Tax, Yasheya Ltd. i Tricolo za ciekawe spotkania i podzielenie się doświadczeniem praktycznym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.


obrazek


obrazek


 Spotkanie z praktykiem

26.01.2022 r

W dniu 17 stycznia 2022 roku na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie odbyło się spotkanie studentów kierunków studiów transport oraz chłodnictwo i klimatyzacja z Panem Dariuszem Bertyńskim, koordynatorem sprzedaży ds. rynku nowoczesnego w województwie zachodniopomorskim firmy Dawtona, która zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu produktów warzywnych i owocowych. Podczas spotkania studenci zapoznali się z firmą i jej ofertą. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali omówienia wybranych aspektów praktycznych związanych z dystrybucją produktów firmy Dawtona w obrębie województwa zachodniopomorskiego i funkcjonowaniem łańcuchów logistycznych.  


Bardzo dziękujemy za ciekawe spotkanie.


obrazekKorekta harmonogramu organizacji roku akademickiego 2020/2021

05.03.2021 r.
Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 4 marca 2021 r zmianie uległ wyznaczony termin dnia wolnego od zajęć dydaktycznych (dzień Rektorski) przypadający na 27.05.2021 r (czwartek) - po korekcie jest to 04.05.2021 r (wtorek).
Prosimy o zapoznanie się obowiązującym harmonogramem dla semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.
obrazek

IBUK libra

07.10.2020 r.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy/przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznego zbioru podręczników naukowych i publikacji zebranych na platformie IBUK Libra.


IBUK Libra to czytelnia internetowa, pozwalająca na pracę z książką 24 godziny na dobę. Zawiera elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe. Dostęp do książek możliwy jest w ramach sieci uczelnianej (budynki wydziałowe, akademiki, biblioteki) lub z komputerów domowych poprzez VPN.


Wszystkie niezbędne informacje dot. utworzenia bezpiecznego połączenia z siecią uczelnianą (VPN) oraz z konfiguracją konta na stronie internetowej IBUK Libra dostępne są tutaj.03.10.2020 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji zajęć dydaktycznych odbywających się w bezpośrednim kontakcie ze studentami. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na WTMiT

Wytyczne dla nauczycieli akademickich

Wytyczne dla studentów

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

02.10.2020 r.

W dniu dzisiejszym społeczność akademicka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego rozpoczęła nowy rok akademicki.


Główne uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego odbyły się w Auli im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym.


W tym roku studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na ZUT rozpocznie 2200 studentów na 42 kierunkach studiów, w tym ponad 140 obcokrajowców.


Najpopularniejszymi kierunkami w tegorocznej rekrutacji były: informatyka, architektura, kynologia, budownictwo, ekonomia, logistyka oraz automatyka i robotyka.


Wszystkim studentom życzymy samych sukcesów!Organizacja roku akademickiego 2020/2021

15.09.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia br. wydane zostało Zarządzenie nr 111 Rektora ZUT w Szczecinie określające harmonogram organizacji roku akademickiego 2020/2021 studiów i studiów doktoranckich.

Zarządzenie nr 111 dostępne jest tutaj.

Wycieszka studentów WTMiT do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

27.01.2020 r.

W dniu 22 stycznia br. studenci I-go roku studiów stacjonarnych kierunku Transport zwiedzili szczecińskie Muzeum Techniki i Komunikacji.


Wycieczka odbyła się w ramach zajęć z przedmiotu Historia transportu. Studenci mieli możliwość zapoznania się z rozwojem polskiej i europejskiej myśli motoryzacyjnej na przestrzeni wieku. W ramach zwiedzanych wystaw zaprezentowane zostały m.in. pojazdy służb mundurowych, polskie prototypy pojazdów, motocykle, autobusy i inne.


Zwiedzanie zakończyła najważniejsza obecnie wystawa szczecińskiego Muzeum - wystawa pt. Stoewer - jakość ze Szczecina. Lata 1858-1945., w ramach której zaprezentowano m.in. 7 samochodów, 50 maszyn do szycia, 28 maszyn do pisania oraz 7 rowerów.Wyjazd studentów WTMiT do Gdańska

24.01.2020r.


W dniu 15 stycznia 2020 r. grupa studentów i pracowników Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie miała przyjemność wziąć udział w wycieczce do Gdańska.


Grupa zwiedziła dwie wystawy pt. Statki, nasza pasja oraz Łodzie ludów świata, zorganizowane przez Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku.


Punktem kulminacyjnym wyjazdu było zwiedzanie największego polskiego terminala kontenerowego DCT w Gdańsku. Podczas wycieczki można było zapoznać się z funkcjonowaniem, zasadami pracy i bezpieczeństwa na terenie terminala. Dodatkowym atutem była możliwość zaobserwowania prac przeładunkowych przy jednym z największych kontenerowców na świecie OOCL JAPAN (21 413 TEU).


Szczególne podziękowania kierujemy do Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu ZUT za organizację wyjazdu.Wycieczka studentów WTMiT do Centrum Logistycznego „Gryf”

21.11.2019 r.

W dniu 20 listopada 2019 r. studenci kierunku studiów stacjonarnych Chłodnictwo i klimatyzacja, a także studenci czwartego roku studiów stacjonarnych kierunku Transport zwiedzili Centrum Logistyczne „Gryf”.


Podczas wycieczki udało się zapoznać z aspektami transportowo-logistycznymi funkcjonowania chłodni, a także zobaczyć urządzenia i instalacje chłodnicze. Za organizację wyjścia dziękujemy.Podpisanie umowy patronackiej między WTMiT ZUT i Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie

07.11.2019 r.

W dniu 6. listopada 2019 r. odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę patronacką pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie.


W uroczystości wzięła również udział pani Magdalena Zarębska – Kulesza (Zachodniopomorski Kurator Oświaty) 


Więcej informacji tutaj.Komunikat Rektora ZUT ws. godzin wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku WTMiT

22.10.2019 r.
Na podstawie komunikatu nr 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 października 2019 r. w związku z wydziałową immatrykulacją wyznacza się od 12:00 do 15:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.Wizyta uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu ZUT

04.10.2019 r.

W dniu 26 września 2019 roku odbyła się wizyta uczniów klas II i IV o profilu Technik Logistyk z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Spotkanie miało na celu przedstawienie oferty edukacyjnej ZUT dla uczniów oraz nawiązanie współpracy między ośrodkami kształcenia. Po uroczystym powitaniu, uczniowie nowogardzkiej szkoły zostali podzieleni na podgrupy, co umożliwiło zapoznanie się ze specyfiką zajęć prowadzonych na Wydziale z zakresu tematyki transportowo-logistycznej.


Odbyło się także spotkanie nauczycieli z kierownikiem Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu dr hab. inż. Włodzimierzem Rosochackim, prof. ZUT. Podczas spotkania omówiono kierunki potencjalnej współpracy, w tym możliwość organizacji spotkań nauczycieli akademickich ZUT z uczniami na terenie ZUT lub Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, objęcie patronatem jednej z klas o profilu Technik - Logistyk.


Więcej informacji tutaj.Organizacja roku akademickiego 2019/2020

01.10.2019 r.


30 września 2019 r. Rektor ZUT wydał komunikat nr 24 o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020 studiów i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów.


Z nowym harmonogramem można się zapoznać w zakładce Informacje dla studentów / Ogłoszenia.

Konkurs dla studentów i doktoranów organizoany przez firmę PCC - Intermodal SA

09.07.2019 r.


Celem konkursu jest opracowanie zoptymalizowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej suchego portu w Zajączkowie Tczewskim wraz z określeniem koncepcji architektonicznej, przygotowaniem wizualizacji 3D oraz kosztorysu inwestycji.


Konkurs skierowany jest do interdyscyplinarnych zespołów (3-9 osób) studentów II stopnia i studentów studiów doktoranckich polskich technicznych uczelni wyższych.


Zgłoszenia zespołów konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją aplikacyjną należy przesłać na adres Organizatora do dnia 15.07.2019 r.


Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł.


Więcej informacji tutaj.Drukarka 3D do wykorzystania dla studentów KLiET

14.06.2019r.

Miło nam poinformować, że od roku akademickiego 2019/2020, zajęcia w ramach przedmiotu Rysunek techniczny prowadzone będą z wykorzystaniem drukarki 3D.


Studenci będą mieli możliwość wydruku opracowanych na zajęciach projektów.Współpraca WTMiT z platformą TransEdu

31.05.2019r.

W ostatnich dniach zostało podpisane porozumienie o współpracy Wydziału Techniki Morskiej i Transportu z Platformą TransEdu, pozwalające na wsparcie procesu nauczania na kierunkach Transport oraz Logistyka narzędziami Wirtualnej Akademii TransEdu.


Studenci będą mieli możliwość np. sprawdzenia swoich sił w wirtualnej roli przewoźnika drogowego, który dla swojej floty samochodów ciężarowych musi zawrzeć opłacalne transakcje biznesowe.


Dla zainteresowanych stworzona zostanie możliwość uzyskania certyfikatu Wirtualnej Akademii TransEdu potwierdzającego wiedzę i umiejętności studenta z zakresu transportu, spedycji i logistyki.Targi INKONTAKT

25.04.2019 r.
Do 10 maja br. przyjmowane będą zgłoszenia osób chętnych do wyjazdu do miejscowości Schwedt na targi INKONTAKT, które odbędą się w dniach 25-26 maja 2019 r.
Centra Usługowo-Doradcze Euroregion POMERANIA ze Schwedt, Koszalina i Szczecina, zapraszają studentów ZUT w Szczecinie do zwiedzania Targów INKONTAKT oraz do zapoznania się z ofertami praktyk i pracy, które będą tam prezentowane.
POMERANIA oferuje bezpłatny przejazd do Schwedt i powrót do Szczecina, wspólne zwiedzanie targów, spotkania z pracodawcami, a także interesujący program artystyczny. Więcej informacji pod linkiem.

Ranking studiów inżynierskich kierunku Transport

15.04.2019 r.
Miło nam poinformować, iż w nowym rankingu Perspektyw za 2018 r.wskazano na 21 kierunków technicznych "z przyszłością". W zakresie transportu Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT sklasyfikowany został na 10 miejscu - jest to awans o 3 pozycje w stosunku do ubiegłego roku.

Nowe terminy konsultacji pracowników KLiET

04.03.2019 r.
Zapraszamy do zapoznania się z terminami konsultacji w semestrze letnim 2018/2019 pracowników Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu.
Wszystkie informacje dostępne w zakładce Informacje dla studentów/Terminy konsultacji  lub pod linkiem.Wycieczka studentów II stopnia kierunku Transport do siedziby firmy DGS

17.01.2019 r.

W dniu 17 stycznia 2019 r. studenci studiów drugiego stopnia kierunku transport zwiedzili siedzibę firmy DGS w Mierzynie. DGS jest częścią międzynarodowej organizacji William Demant, która zajmuje się wytwarzaniem aparatów słuchowych, implantów kostnych i urządzeń wspomagających medycynę słuchu. Podczas wycieczki udało się zapoznać z funkcjonowaniem magazynu wysyłek, a także dowiedzieć się o sposobach dystrybucji wyrobów produkowanych w firmie.Wycieczka studentów KLiET do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie

14.01.2019 r.


W dniu 10 stycznia 2019 r. studenci studiów pierwszego stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa i drugiego stopnia kierunku transport mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Do zadań Centrum należy m.in. monitorowanie, analiza i prognoza zagrożeń oraz uruchamianie stosownych procedur reagowania kryzysowego, nadzór nad działaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności itp. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyło Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zajmujące się całodobowym zapewnieniem obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych na numer telefonu 112.Godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów ZUT

07.01.2019 r.
obrazek

Strona internetowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej

15.06.2018 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej (CINTRE).
Link do strony: cintre.zut.edu.pl

Uwaga! Niebawem rusza kolejna rektrutacja

10.04.2018 r.
Już dnia 21 maja 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunku Transport.
Więcej szczegółów niebawem. Wstępne informacje tutaj.
Serdecznie zapraszamy.

Spotknie z P. Maciejem Brzozowskim

07.04.2018 r.
W dniu 11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:15 w sali 113 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu odbędzie się spotkanie z Panem Maciejem Brzozowskim z Hafen Hamburg Marketing e.V, który zaprezentuje wykład pt. „IT w transporcie morskim”.
Serdecznie zapraszamy.

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia na kierunek Transport

28.03.2018 r.
Pragniemy poinformować, że w wyniku rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia) w semestrze letnim na kierunku Transport przyjęto 29 osób (limit wynosił 30 miejsc). Wszystkie zakwalifikowane osoby podjęły studia z początkiem semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
Życzymy powodzenia!XVII Narada Przednawigacyjna "Polska Żegluga Śródlądowa 2018"

19.03.2018 r.
12 marca 2018r. w Szczecinie odbyła się kolejna - XVII Narada Przednawigacyjna "Polska Żegluga Śródlądowa 2018". 
Podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarko Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Armatorami, przedstawicielami środowiska akademickiego oraz zaproszonymi Gośćmi poruszono bieżące tematy dotyczące branży żeglugi śródlądowej.
Narada podzielona była na dwie części. Pierwsza poświęcona była nowym strukturom administracyjnym żeglugi i Wód Polskich, priorytetom żeglugowym i dyrektywie technicznej. Druga część dotyczyła polskiej żeglugi pasażerskiej oraz szkolnictwu branżowemu.
Jednym z prelegentów XVII Narady Przednawigacyjnej był Pan dr inż. Wojciech Ignalewski, który poruszył dwie kwestie: dyrektywy technicznej dla statków żeglugi śródlądowej oraz Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej CINTRE (od 40 min).
Cała relacja z wydarzenia dostępna jest tutaj.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018

14.12.2017r.
Mamy przyjemność poinformować, że już od 15 stycznia 2018r. rozpoczyna się nabór na studia stacjonarne II stopnia kierunku Transport.
W ubiegłym roku akademickim na semestr letni przyjęto 18 osób, natomiast od października 2017r. studia rozpoczęło kolejnych 20 osób.

Harmonogram rekrutacji przedstawiony jest poniżej:
  • rejestracja internetowa - 15.01.13.02.2018 r.
  • testy kwalifikacyjne  - 14.02.–15.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych - 16.02.2018 r.
  • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów - 16.02.–22.02.2018 r.
  • ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia - 23.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji - 09.03.2018 r.


Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej ZUT/Rekrutacja 2017/2018.

Życzenia Świąteczne

10.12.2017r.
Szanowni Państwo,

W atmosferze radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 Rok, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności i wszelkiego dobra.
Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym, pełnym radosnych przeżyć oraz spotkań z Bliskimi.
Oby wszystkie dni w Nowym 2018 Roku były szczęśliwe, obfitowały w sukcesy osobiste i zawodowe oraz spełniające się postanowienia, plany i marzenia.

życzą
Kierownik i Pracownicy
Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu WTMiT ZUT

Rekrutacja na studia II stopnia

23.11.2017 r.
Informujemy, że już od stycznia 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na studia II stopnia.
Więcej szczegółów wkrótce.
Zapraszamy.

Podpisanie listu intencyjnego ws. rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

09.11.2017 r.
9 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele spółki Polskie LNG podpisali dwa ważne dla rozwoju Terminalu LNG dokumenty – list intencyjny z Morskim Odziałem Straży Granicznej w zakresie lokalizacji stanowisk dla jednostek pływających oraz porozumienie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odnośnie rozbudowy Terminalu o kolejne nabrzeże.
Więcej informacji: www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/terminal-lng-bdzie-rozbudowany/

Nowe terminy konsultacji

16.10.2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi terminami konsultacji w zakładce Informacje dla studentów/ Terminy konsultacji lub pod linkiem kliet.zut.edu.pl/index.php

Życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku akadmickiego od Absolwenta WTMiT

02.10.2017
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Techniki Morskiej i Transportu
al. Piastów 41 Szczecin

Szanowni Państwo,

z okazji Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2017/2018 proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w przekazywaniu wiedzy, cierpliwości dla nowych studentów, doczekania jak największego, kolejnego grona absolwentów naszego Wydziału i Uczelni, a przede wszystkim zdrowia i uśmiechu na wydziałowych korytarzach.Życzy

Absolwent Studiów I i II Stopnia
mgr inż. Piotr Ignaszak

Inspektor ds.ewidencji i kontroli usług
Główny Inspektor ds, BHP i PPOŻ
P.W. "KOMUNALNIK" Sp.z o.o.
Wykładowca na kierunkach BHP  i Eksploatacja Portów Terminali
w Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" Biała Podlaska

Spotkanie przedstawicieli AMAZON z kierownictwem KLiET

14.08.2017

W dniu 7 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy AMAZON, wiodącej na rynku usług logistycznych z kierownictwem Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu w celu nawiązania współpracy w organizacji praktyk, stażów oraz zatrudnienia absolwentów kierunku transport, w nowym centrum logistycznym Kołbaskowo. Wyrażono zainteresowanie współpracą w innych dziedzinach w tym naukowych i dydaktycznych.


obrazek

Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego

22.06.2017

Absolwenci Wydziału Techniki Morskiej i Transportu studiów drugiego stopnia o specjalności Logistyczne zarządzaniem transportem zintegrowanym mogą uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie rzeczy lub osób, bez konieczności zdawania egzaminu.


Certyfikat ten jest również niezbędny w spedycji.


Osoba, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych może pracować w firmie spedycyjnej lub przewozowej w transporcie drogowym, może również założyć swoją firmę w dowolnym kraju na terenie Unii Europejskiej.


Wśród absolwentów, którzy uzyskali ten dokument są m.in.:
Pan mgr inż. Arkadiusz Kamiński oraz Pani mgr inż. Magdalena Waszczuk.


obrazekRanking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

17.05.2017


Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Więcej: https://goo.gl/yWQ4I8


obrazekCentrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej

10.05.2017


Zarządzeniem nr 31 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 10 maja 2017 r. na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu utworzone zostało Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej (CINTRE).


Kierownikiem Centrum został Pan dr. inż. Wojciech Ignalewski.

Zaproszenie na spotkanie z P. Maciejem Brzozowskim

09.05.2017


Zapraszamy na spotkanie z Panem Maciejem Brzozowskim z Hafen Hamburg Marketing e.V., które odbędzie się 19 maja 2017 roku o godzinie 10.15 w sali 113 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia „Optymalizacji funkcjonowania portu w Hamburgu w świetle obecnej sytuacji na rynku żeglugowym”.Przebieg procesu dyplomowania

18.11.2016


Przypominamy, że w dniu 24.11.2016 (czwartek) upływa termin oddawania do opiekunów dwóch pierwszych rozdziałów prac dyplomowych.Godziny rektorskie 23.11.2016

18.11.2016


Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 43 Rektora ZUT z dnia 17 listopada 2016 w dniu 23 listopada (środa) ogłoszono godziny wolne od zajęć dydaktycznych od 11.00-15.00 dla wszystkich studentów ostatniego roku studiów w związku z targami Kariera.Nowa strona Katedry Logistyki i Ekonomiki Transportu

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową KLiET.