Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Laboratorium badań i analiz logistycznych

W 2019 roku na Wydziale powstało nowoczesne laboratorium badań i analiz logistycznych, wspierające proces kształcenia studentów na kierunkach studiów logistyka i transport.


Laboratorium jest wyposażone w nowoczesne oprogramowanie logistyczne. Wśród programów, którymi dysponujemy jest system WMS, który jest powszechnie wykorzystywany w zarządzaniu pracą magazynów. System ten to rozwiązanie dedykowane dla firm produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Systemy WMS zapewniają m.in. optymalne rozmieszczenie zapasów w magazynie. Studenci w ramach zajęć laboratoryjnych poznają nie tylko oprogramowanie i sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu ale również zasady ewidencji magazynowej.


Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mogą przeprowadzać symulacje poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji magazynowych, z wykorzystaniem symulatora wózka widłowego, znajdującego się w laboratorium badań i analiz logistycznych. Zainstalowane oprogramowanie pozwala na zasymulowanie m.in. środowiska pracy operatora wózka, warunków atmosferycznych i pory dnia. System daje też możliwość generowania zestawu raportów, umożliwiających analizę pracy operatora i mechanizmów wózka, co pozwala na praktyczną ocenę procesów magazynowych dla przyszłych menedżerów.